เด็กมัธยม แต่ “นมมหาลัย” เห็นแล้วจะหลงไหล มิใช่น้อย