เคล็ดลับ บาคาร่า : ปัจจุบัน เศรษฐกิจในประเทศไทย เริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และมีการบีบคั้นให้พนักงาน ลาออกจากงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ของบริษัท